Montesa 'Impala' down tube shroud

 
Price
  
 
Item# : mt030
Weight :  1.00Pound